Site Loader

Xây dựng lại các giá trị cho nghành bất động sản (và kiến trúc quy hoạch).

Các vấn đề cần xem xét giải quyết:

  • Các nhóm nhân lực trong ngành bất động sản (bđs).
  • Vấn đề đào tạo, trao truyền kiến thức và chứng chỉ cho ngành bđs.
  • Xây dựng, chuẩn hóa, quy trình làm việc, mối quan hệ, cho nhân lực nghành bđs.
  • Xây dựng hướng phát triển mới cho thị trường bđs trong nước, hoặc nước ngoài – nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.
  • Xây dựng các chuẩn, tham chiếu, chung về tỉ lệ thu nhập, lợi nhuận, chi phí, cho các nhóm nhân lực liên quan trong thị trường bđs: nhà đầu tư, người bán, người môi giới, ngân hàng, nhân viên hành chính …

 

Post Author: huedev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *